Knihy pre vás
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Vydavateľstvo sa počas svojej existencie od vzniku v roku 1999 vyprofilovalo a pri hľadaní miesta na trhu katolíckej literatúry sme vycítili potrebu ponúknuť ľuďom cenovo dostupnú knihu. Ďalším aspektom bola túžba poskytnúť veriacim literatúru, ktorá im umožní viac si prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a podporiť praktickými prostriedkami vnútorný život človeka v duchu katolíckej náuky a v spojení s Cirkvou.

Pri vydávaní literatúry sa snažíme spolupracovať s hierarchiou a posilňovať vzťah medzi klérom a laikmi. Veľkým prínosom pre naše vydavateľstvo je dlhoročná spolupráca s profesorom teologickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku ThDr. Jozefom Jurkom.